Protokoll PDF failina

Tartu Spordiveteranide Koondise 2015.a. aruandekoosoleku

PROTOKOLL

Koosoleku toimumise aeg:   23.jaan.2016.a. kl.16.00
Koosoleku toimumise koht: 
Põllu 11, Tartu linn
Koosolekust osavõtjad:          62 osalejat (osavõtjate reg. Leht lisatud). Koosolek on otsustusvõimeline, kuna põhikirjaline nõue esindatuse kohta (1/3 liikmetest +1) on täidetud. Liikmeid on Tartu Spordiveteranide Koondises (TSVK-s)  181.

Koosoleku päevakord:
1.TSVK juhatuse tegevusaruande kinnitamine;
2.TSVK revidendi aruande kinnitamine;
3.TSVK liikmemaksu kinnitamine.
4. Paremate autasustamine
.

Koosoleku juhatajaks valiti Heikki Ots ja protokollijaks Irina Vilipson.

1.TSVK tegevusaruande kinnitamine
H. Ots esitas TSVK 2015.a. tegevusaruande, milles märkis, et kokkuvõtvalt võib TSVK 2015.a. tegevuse ja tulemustega jääda rahule. Viljandis toimunud Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu (ESL) suvemängudel saavutati kokkuvõttes III koht.  Edukad on olnud võrpallurid: omaealiste seas tulid ESL meistriteks  naised vanuseklassis 50+ j a mehed 60+. Suusatamise MV veteranidele (Tamsalus)  tulid kokkuvõttes esikohale Tartu SVK suusatajad. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM Lyonis) esinesid väga edukalt Tartu SVK kergejõustikuveteanidest Nora Kutti ( 6 kuldmedalit) , Mare Külv (2 hõbemedalit) ja Andrus Mutli. Oma vanuseklassi (65+) parimaks kergejõustikuveteraniks vabariigis  tunnistas  EKVA juhatus Ene Nõmmiku.  Male- ja petangisektsioonidele usaldati vabariigi veteranide meistrivõitluste läbiviimine vastavalt kiirmales ja petangimängus, mis näitab iseenesest nende sektsioonide teovõimet ja vajaliku aktiivi olemasolu. Suvel (augusti lõpus) tegime eduka katse taaselustada sõpruskohtumised meie naabritega Valga  ja Võru seeniorsportlastega. Tartu Kalevi spordibaasis Madsal (Otepää lähistel) võisteldi 2 päeval  
10 alal ning osalejaid oli kokku 50. Kolmikkohtumine läks igati korda ja ka sel aastal (27.-28.aug.) on kavas samasugune üritus korraldada. Augusti alguses (6.-7.aug.) toimuvad aga Haapsalus ESL järjekordsed suvemängud, millest enamikel aladel kavandame osaleda.
Meie rahalised toetajad on olnud Eesti Kultuurkapital ( 1150.-)ja tartu kultuurkapital (100.-) – kokku 7 eraldist 1250 euroga, Tartu Linnavalitsus kokku 1180 euroga, Tartu Maaspordiliit 2 korda kokku 700 euroga  ja Kultuuriministeerium 500 euroga. Seega kokku eraldisi 2015.a. -3630 eurot. Suuremad kulutused olid seotud ESL suvemängude osalemisega (üle 700 euro). 01.jaan. 2016.a. seisuga oli arvelduskontol 
1240 eurot.
 Seoses asjaoluga, et TSVK-l puuduvad finatsvõimalused Lagedi puhkebaasi ajakohastamiseks ja hädavajalikeks renoveerimitöödeks on TSVK juhatus otsustanud puhkebaasi  võõrandada. Seni ei ole see õnnestunud. Müügi kohta on info (s.h. juhatuse otsus) leitav meie kodulehel- 
tartusvk.eu.
Alates 2016.a. on meil moodustatud uus spordisekstsioon- bowlingumängu sektsioon, kuhu on oodatud kõik bowlingusmängust huvitatud.  Sektsiooni  
juhib Kalev Jahnson.
Sõnavõtud:
Anti Alasi: Sektsioonis on 30 liiget, eelmisel aasta jooksul toimus ca 50 võistlust ja üritust. Hea koostöö on kujunenud Valga ja Võru petangimängijatega.Ka sel aastal on kavas palju võstlusi. Kalenderplaan on koostatud.

Varje Matisen: kõige edukamad olid meie N50+ vanuseklassi naisvõrkpallurid, kes tulid oma klassis ka vabariigi meistriteks. Meil on pikaaegne kogemus  ja traditsioon rahvusvahelise osalusega veteranide võrkpalliturniiri korraldamisel. Ka sel aastal 13.veeb. toimub selline turniir (järjekorras V) Lähte spordihoones, kuhu on oodata lisaks eesti klubidele võistkondi Lätist ja Soomest. Võisteldakse  N55+ ja M 60+ vanuseklassides.
Aavo Palk: Meeste võrkpallis probleemiks noorte osalus. Võistlustele minnes on tulnud kutsuda abi ka väljastpoolt oma maakonda. Siiski osalesime edukaltd  vanusklassides 60+, kus tulime vabariigi meistriteks ja  ja 65+, kus tulime vabariigi MV-l  
III kohale.
Kalev Jahnson
: Sel aastal peame bowlingus 3 suuremat võistlust. Vabariigi aaastapäeva turniir 22.veebruaril, eakate päeva tähistamise turniir oktoobris ja Jõuluturniir detsembris. Treeningturniire peame Sõbra keskuse ruumides teisipäeviti kl 16.00. Ootame osalema. Soovin head koostööd SVK-ga.
Otsustati: kinnitada TSVK juhatuse tegevusaruanne.  Otsuse poolt 62 häält, Vastu ja erapooletuid ei olnud.

2.TSVK revidendi aruande kinnitamine.
Revident Ene Malle Kutsar: Olen TSVK dokumentatsiooni kontrollinud. Kõik raamatupidamisdokumendid on vormistatud nõuetekohaselt. Pangaarvel oli 01.jaan.20161.a. seisuga  1240 eurot (aasta tagasi 273 eurot) ja kassas 
539 eurot. Liikmemaksu on eelmisel aastal laekunud 265 eurot (aasta varem 260 eurot).Spordisaalide üüriks on kulunud 982 eurot.
Otsustati: kinnitada TSVK revidendi aruanne.  Otsuse poolt 62 häält, Vastu ja erapooletuid ei olnud.

3.TSVK liikmemaksu määra kinnitamine.
H.Ots: meie TSVK aasta liikmemaksu määraks on alates 2011.a. olnud 5 eurot. Seega juba 5 aastat püsinud muutumatuna. Juhatus arutas seda küsimust jaanuarikuu  koosolekul ja otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku kinnitada liikmemaksuks 10 eurot aastas. On tehtud ka ettepanek kehtestada alates 2017.a. liikmemaksu määraks 7 eurot. Kas on veel  
ettepanekuid?
Agnes Sirkel: 
minu ettepanek on mitte liikmemaksu määra muuta ja keskenduda liikmemaksu kogumisele nendelt, kes seda seni maksnud ei ole.
Kahro Lukk: minu ettepanek on – 10 eurot aastas.
Otsustati: kehtestada TSVK liikmemaksu määraks aastas alates 2017.a. algusest 7 eurot. Poolt 36 häält.  (5 euro poolt-2 häält, 10 euro poolt-24 häält).

4.Paremate autasustamine

Parim võistkond 2016.a. – võrkpallinaiskond 50+ vanuseklassis

Parim kergejõustiklane – Nora Kutti ja Andrus Mutli

Parim võrkpallur – Andres Arend ja Liina Jürisoo

Parim maletaja- Boris Trohhalev ja Silvi Salupere

Parim kabetaja – Algo Laidvee, Riina Jaanuska

Parim petangimängija- Aimar Poom ja Kerttu Palm

Parim karoonamängija - Mati Kure

Parim laskur- Andres Hõrak ja Reet Juurik

Parim suusataja- Allar Kivil ja Heleri Kivil

Tartu SVK auliikme nimetus omistatud 18.01.2016.a. juhatuse otsusega – Anatoli Sillari

Teenete eest 2015.a. Tartu SVK tegevuse korraldamisel autasustati teeneteplaadiga: Kaie Sarapuu, Kalle Peebo, Ilmar Mathiesen, Agnes Sirkel, Ene Kutsar.

 

Koosolek lõppes kell 17.00

Koosoleku juhataja:         Heikki Ots

Koosoleku protokollija:   Irina Vilipson