Juhend PDF failina

KINNITAN
S. Kolga
ESVL president
25. aprillil 2014. a.


EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU 47. SPORDIMÄNGUDE
JUHEND
1. EESMÄRK
Spordimängude eesmärgiks on propageerida sporti ja tervislikku eluviisi, pakkuda veteransportlastele
võistlusvõimalust, edendada sõprussidemeid liikmeskonna vahel ning välja selgitada võitjad kergejõustikus,
võrkpallis,mälumängus, petangis ja disc-golfis.
2. AEG JA KOHT
ESVL 47. Spordimängud toimuvad 12. - 13. juulil 2014. a., Pärnumaal Saarde vallas, Kilingi-Nõmmes.
• Spordimängude keskus ja sekretariaat – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
Kõik võistluspaigad asuvad 0,5 km raadiuses.
• Võrkpall: N50+ ja M55+ - Kilingi-Nõmme Spordihoones
N35+ ja M35+ - välisväljakuil
• Mälumäng ja puhkeõhtu – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
3. OSAVÕTJAD
Spordimängudel võivad osaleda kõik veteransportlased, kes on sündinud 1979 aastal või varem. Kergejõustiku
vanusegruppi kuulumist arvestatakse sünnikuupäeva järgi.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
4. REGISTREERIMINE
Spordimängudel osalemine eeldab eelregistreerimist.
Eelregistreerimine alade kaupa tuleb teha elektrooniliselt hiljemalt 1. juuliks 2014. a. See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Nimeline registreerimine etteantud formaadis 7. juuliks 2014. a. See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
ja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Registreerimislehel märkida ära kindlasti võistleja sünniaasta (kergejõustikus ka sünnikuupäev) ning võistkonna
esindaja nimi, e-posti aadress ja kontakttelefon.
Kõik ülesandmisega seotud muudatused esitada 12. juulil kella 9.00 - 10.00 sekretariaadis ( spordialade kaupa).
5. KORRALDAJAD
Spordimänge korraldab Eesti Spordiveteranide Liit koos Pärnumaa Spordiveteranide Koondise ja Saarde vallaga
ning Pärnumaa Spordiliiduga. Üldinfot spordimängude kohta jagavad:
• Ain Sepp 646 3582, 5811 9342
• Peeter Orav 56631140; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
6. AUTASUSTAMINE
Spordialadel esikohale tulnud võistkondi autasustatakse ESVL rändauhinnaga ja diplomiga, II ja III kohale tulnud
võistkondi diplomiga.
Võrkpalli, mälumängu, petangi, disc-golfi ja kergejõustiku alade vanuserühmade I, II ja III kohale tulnud
võistkondade liikmeid autasustatakse medaliga.
Üldkokkuvõttes kahte paremat SVK/SVS/SVÜ/SL võistkonda (arvestus 2 grupis) autasustatakse
korraldustoimkonna ja Pärnumaa SVK poolt välja pandud eriauhindadega. Arvesse lähevad kergejõustiku ja kolme
parema ala võistkondlikud kohapunktid kavas olevatelt spordialadelt. Kohapunktide arvestus: I koht – 30 punkti, II
koht – 27 punkti, III koht – 25 punkti, IV koht –24 punkti, jne. Arvesse läheb igal alal ühe esinduse ühe võistkonna
tulemus, teised sama esinduse võistkonnad hoiavad kohti ja punkte kinni . Punktide võrdsuse korral on määravaks
koht kergejõustikus.
I gupp II grupp
Tallinna SVK Järvamaa SL
Tartu SVK Läänemaa SL
Rapla SVK Jõgeva SVK
Viljandi SVK Võru SVK
I.-Virumaa SVÜ Valgamaa SVS
Pärnumaa SVK L.-Virumaa SVK
Narva SVK Saaremaa Spordiliit
7. MAJANDAMINE
Spordimängude osalustasu on 3 eurot ühe võistleja kohta, mis tuleb tasuda MTÜ Spordiklubi Saarde
arveldusarvele nr. EE802200291013976311 hiljemalt 08.juuliks 2014.a. Individuaalse registreerimise korral
tuleb osalustasu tasuda hiljemalt esimesel võistluspäeval sularahas kohapeal.Spordimängudest osavõtjate transpordi,
toitlustamise ja majutuse kulud katab sportlasi lähetav organisatsioon.Majutus klassiruumides (põrandamajutus)
maksab 2.50 €
Toitlustamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi sööklas (kolm söögikorda) maksab 10 €.
Informatsioon:
• Majutus ja toitlustus - Ülle Tammela 56699853, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Täiendav info majutuse ja toitlustamise kohta avaldatakse kodulehel http://www.sksaarde.ee/ 10. juuniks 2014. a.
8. ÜLDISELT
Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab spordimängude korraldustoimkond koos ESVL esindajaga.
Võimalikud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad spordimängude peakohtunik, vastava ala peakohtunik ning
spordimängude peasekretär. Protestid tuleb esitada kirjalikult spordimängude peakohtunikule hiljemalt 30 minutit
pärast tulemuste avaldamist. Protesti korral peab võistleja olema valmis esitama peakohtunikule isikut tõendava
dokumendi.
9. SPORDIMÄNGUDE KAVA
Spordimängude kavas on kergejõustik, võrkpall M, võrkpall N, mälumäng, petank ja disc-golf
9.1. Kergejõustik
Võisteldakse 11 vanusegrupis. Vanusegrupp määratakse sünnikuupäeva järgi.
Naised: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85+
Mehed: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85+
Pendelteatejooks 10x60 m 12.juulil kell 12.00
Võistlusala 12.juuli
Naised Mehed
Pendelteade 10x 60 m 35, 40, 45, 50, 55+ 35, 40, 45, 50, 55+
60 m 60, 65, 70, 75, 80, 55+ 60, 65, 70, 75, 80, 85+
100 m 35, 40, 45, 50, 55+ 35, 40, 45, 50, 55+
400 m 60,65,70,75,80,85+
Paigalt kaugushüpe 65, 70, 75, 80,85+ 70,75,80,85+
Kaugushüpe 35, 40, 45, 50,55, 60 35, 40, 45, 50, 55,60,65
Kuulitõuge Kõik vanusegrupid
Kettaheide Kõik vanusegrupid
Odavise Kõik vanusegrupid
13.juuli
Võistlusala Naised Mehed
800 m 35, 40, 45, 50, 55+
1500 m 60, 65, 70, 75, 80,85+
3000 m 35, 40, 45, 50, 55+
Kettaheide Kõik vanusegrupid
kuulitõuge Kõik vanusegrupid
odavise Kõik vanusegrupid
Kaugushüppes ja heitealadel on igal võistlejal 4 katset . Pendelteatejooksu võistkonna koosseis: 5 naist (35, 40, 45,
50,55) ja 5 meest (35, 40, 45, 50, 55). Vanema grupi võistleja võib võistelda nooremas vanusegrupis. Jooksu
alustavad noorima vanusegrupi naisjooksjad ning lõpetavad vanima vanusegrupi meesjooksjad. Pendelteatejooks
toimub staadionimurul (ilma naelkingadeta).
Punktiarvestus kergejõustikus: Võistkondliku paremusjärjestuse määramisel lähevad arvesse 40 paremat tulemust
ja teatejooks, ühel võistlejal võib võistkonna arvesse minna kuni 4 paremat tulemust. Kohapunktid iga
vanusegrupi kõikidelt aladelt: I koht 14 punkti, II koht 12 punkti, III koht 11 punkti, 4. koht 10 punkti, 5 .koht 9
punkti, 6. koht 8 punkti, 7. koht 7 punkti, 8. koht 6 punkti, 9. koht 5 punkti, 10. koht 4 punkti, 11. koht 3 punkti, 12.
koht 2 punkti, 13. koht ja järgnevad kohad 1 punkti. Pendelteatejooksus on punktide koefitsendiks 2.
Ala peakohtunik: Priit Neeme - telef. 5132563
Peasekretär: Katrin Kukk - telef. 55609600
9.2. Võrkpall
Võistlused toimuvad kahes vanusegrupis meestele ja naistele.
Naised: I grupp N35+(sündinud 1979 ja varem- ), II grupp N50+ (sündinud 1964 ja varem)
Mehed: I grupp M35+ (sündinud 1979 ja varem), II grupp M55+ (sündinud 1959 ja varem)
Iga esindus võib võistelda kahe naiskonna ja kahe meeskonnaga. Võistkonna suurus on 8 mängijat ja
treener/esindaja.
Võistluste läbiviimise esialgne süsteem otsustatakse pärast eelregistreerimist. Kui osalevate võistkondade arv
nõuab alagruppide moodustamist, paigutatakse eelmise aasta I ja II koht erinevatesse alagruppidesse.
Eelregistreeritud võistkonna mitteosalemise info tuleb esitada võistluse peakohtunikule kirjalikult hiljemalt kella
9.00 12 .juulil 2014. a . Kui see info toob vajaduse teha muudatusi võistlussüsteemis - otsustatakse see kõigi
võistkondade esindajate osavõtul. Võistlus viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele. Mängitakse
MVA 200 pallidega.
Punktiarvestus võrkpallis: Võrkpalli naiste ja meeste paremusjärjestus selgitatakse eraldi. Arvesse läheb kahe
võistkonna tulemus. Iga vanuseklassi võitja toob 13 punkti, II koht 11 punkti, III 10 punkti jne. Võrdsete punktide
korral otsustab parem koht suurema arvuga võistkondade grupis.
NB!Finaalid toimuvad II võistluspäeval
Ala peakohtunik: Ragnar Pähn - telef. 58358696
9.3. Mälumäng
Iga esindus võib esineda ühe võistkonnaga. Võistkonna suuruseks on neli võistlejat. Esitatakse 30 valdavalt
eestiteemalist küsimust. ( 15 küsimust spordivaldkonnast ja 15 küsimust VARIA) Õige vastuse eest saab 2, osaliselt
õige vastuse eest 1 punkti. Kui 30 küsimust ei selgita paremusjärjestust I – III kohani, esitatakse kolm lisaküsimust.
Kui ka see ei too paremusjärjestust, jätkatakse küsimuste esitamist ühekaupa.
Ala peakohtunik: Erli Aasamets - telef. 5133486
9.4. Petank
Iga esindus võib osaleda kahe võistkonnaga. Võistkonna moodustavad põhimängijad (kaks meest ja üks naine) ning
üks varumängija. Võistlema peab kogu aeg üks naine. Võistlus toimub muruväljakul Võisteldakse rahvusvaheliste
võistlusmääruste järgi. Võistkonnad loositakse nelja alagruppi. Eelmiste suvemängude neli esimest paigutatakse
loosiga erinevatesse alagruppidesse tingimusel, et võistkonnas on vähemalt üks eelmise tulemuse väljamänginud
võistleja.
Igast alagrupist kaks esimest mängivad karikasüsteemis 1. - 8. kohani, 3. ja 4. mängivad 9. - 16. kohani ja 5.
mängivad 17. - 20. kohani. Võistlussüsteemi võib kohapeal muuta peakohtunik, kui ilmnevad muudatust
põhjustavad asjaolud. Alagruppidesse loosimine viiakse läbi saabumisel 12.07.2014. Spordimängude Keskuses
Ala peakohtunik: Ülo Liblik - telef. 5169354
9.5. Disc-golf
NB! Toimub II võistluspäeval
Disc-golf on sportmäng, kus mängijad peavad võimalikult väheste visetega spetsiaalse lendava taldriku viskama
discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja, mis koosneb teatud arv
korvidest (6 - 9 korvi). Täpne korvide arv selgub peale võistkondade regsitreerimist (vt. juhendi punkt 4). Mäng
sarnaneb oma põhimõttelt tavalise palli-golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega
korv. Võistkonna suurus 5 mängijat, kellest 2 on naised, võistkonna arvestusse lähevad 3 mängija tulemused, neist
1 on naine, mängijate tulemused summeeritakse. Väiksema visete arvuga raja läbinud võistkond on võitja.
Iga SVK/SVS/SVÜ/SL võib välja panna mitu võistkonda, aga arvesse läheb ainult iga maakonna parim võistkond.
Ülejäänud selle maakonna võistkonnad hoiavad kohapunkte kinni.
Võistkondlik arvestus: I koht 30 punkti, II koht 27, III koht 25, 4.koht 24 jne…
• Vanuseklass : 35+
• Soovi korral viivad korraldajad enne võistlust läbi lühiajalise koolituse, kus demonstreeritakse erinevaid
viskestiile, räägitakse reeglitest ning mängu põhimõttest.
Ala peakohtunik: Rene Mengel, tel:5556 4264
Rohkem infot disc-golfi kohta leiab www.discsport.ee
Võistluste peakohtunik: Toivo Tallo - telef. 53326785, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Peasekretär: Katrin Kukk - telef. 55609600
Juhendi lisa:
Eelregistreerimise leht
ESVL 47. spordimängud Kilingi-Nõmmes 12. - 13. juuli 2014
Tähtaeg: 01.juuli 2014 – elektrooniliselt See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
……………….maa Spordiveteranide esindus 12. - 13. juulil 2014 toimuvatele Eesti
Spordiveteranide Liidu 47. spordimängudele Kilingi-Nõmmes.
Jrk Võistlusala Osavõtjate arv Öömaja vajadus Toitlustamise
vajadus (arv)
1. Kergejõustik
2. Võrpall
N I
N II
M I
MII
3. Petank (võistkondi……)
4. Mälumäng
5. Disc-golf(võistkondi…..)
Kokku
Pean tähtajast kinni!
Nimeline registreerimine esitatakse eiektrooniliselt juhendis näidatud ajaks.
……………………… maa esinduse juht
Telef: