Ajakava PDF failina

K E R G E J Õ U S T I K U V Õ I S T L U S T E A J A K A V A
Laupäeval 12. juulil K – Nõmme staadion
12.00 Pendelteatejooks staadion M, N 35, 40, 45, 50, 55+
12.30 Kaugus 1. kast M 50, 55
K u u l M 35, 40, 45 7 kg
K e t a s M 70, 75, 80, 85+ 1 kg
Paigalt kaugus 2. kast N 65, 70, 75, 80, 85+
O d a N 35, 40, 45 6oo g
13.00 1 0 0 m N 45, 50, 55
13.15 1 0 0 m N 35, 40
13.30 1 0 0 m M 45, 50, 55
K u u l M 60, 65 5 kg
K a u g u s 2. kast N 55, 60
K a u g u s 1. kast N 45, 50
O d a N 60, 65, 70, 75, 80, 85+ 4oo g
13.40 K e t a s M 50, 55 1,5 kg
13.45 1 0 0 m M 35, 40
14.10 6 0 m M 70, 75, 80, 85+
14.25 6 0 m M 60, 65
14.30 K u u l M 50, 55 6 kg
Paigalt kaugus 2. kast M 70, 75, 80, 85+
K a u g u s 1.kast M 35, 40, 45
O d a N 50, 55 5oo g
14.40 6 0 m N 70, 75, 80, 85+
14.50 K e t a s M 60, 65 1 kg
14.55 6 0 m N 60, 65
15.20 4 0 0 m N 60, 65, 70, 75, 75, 80, 85+
15.30 K u u l M 70, 75 4 kg 80, 85+ 3 kg
K a u g u s 2. kast M 60, 65
K a u g u s 1. kast N 35, 40
16.00 K e t a s M 35, 40, 45 2 kg
P ü h a p ä e v 13. juuli
10.00 O d a M 35, 40, 45 8oo g
K u u l N 35, 40, 45 4 kg
K e t a s N 65, 70 1 kg 75, 80, 85+ o,75 kg
10.30 8 0 0 m N N 50, 55
10.40 8 0 0 m N 35, 40, 45
10.45 O d a M 50, 55 7oo g
10.50 1 5 0 0 m M 60, 65, 70, 75, 80, 85+
11.00 K u u l N N 65, 70 3 kg 75, 80, 85+ 2 kg
11.10 K e t a s N 50, 55, 60 1 kg
3 0 0 0 m M 35, 40, 45, 50, 55
11.40 O d a M 60, 65 6oo g
12.15 K u u l N 50, 55, 60 3 kg
12.20 K e t a s N 35, 40, 45 1 kg
12.30 O d a M 70, 75 5oo g 80, 85+ 4oo g
Sõltuvalt osavõtjate arvust võib tulla ajakavas muudatusi.
Peakohtunik: Priit N E E M E Rk – A Peasekretär: Katrin K U K K I - C