KEVEK ja Tartu KALEV 2020.a. STAADIONIJOOKSU SARI
 
            (noored, täiskasvanud ja veteranid)
 
                            J U H E N D
 
1. EESMÄRK.
Populariseerida staadionijooksu aladega tegelemist.
2. AEG , KOHT ja ETAPID
Tartu, Tamme staadion, kell 19, keskmaa distantsid algavad 19.30.
I etapp – 6.mai 100, 10000m
II etapp – 13.mai 200m, 1000m
III etapp – 03.juuni 400m, 800m
IV etapp – 13.juuni 100m, 1 miil koos Sprindimitmevõistlusega
V etapp – 06.juuli 60m, 800m
VI etapp – 15.juuli 400m, 3000m
VII etapp – 11.august 200m, 2000m
VIII etapp – 19.august 100m, 1500m
3. OSAVÕTJAD
Võistlustest võivad osa võtta kõik soovijad, tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.
4. VANUSEGRUPID.
NOORED(POISID JA TÜDRUKUD) – SÜNDINUD AASTATEL 2010 – 2003
MEHED JA NAISED – SÜNDINUD AASTATEL 2002-1986
MEES- JA NAISVETERANID – SÜNDINUD AASTATEL 1985 JA VAREM
5. ALAD JA LÄBIVIIMINE
Võistlused toimuvad kahes alade grupis :
Kiirjooks – 60m, 100m, 200m, 400m
Kesk- ja pikamaajooks – 800m, 1000m, 1500m, 1 miil, 2000m, 5000m, 10000m
Jooksusarjas toimub 8 etappi, igal etapil on kavas üks kiirjooksu ja üks kesk- ja pikamaajooksu grupi
distants. Elektriaeg 60m – 5000m distantsidel
6. TULEMUSTE ARVESTAMINE JA VÕITJATE SELGITAMINE
MEHED JA NAISED – igal alal näidatud tulemuse eest saab võistleja punkte IAAFI üksikalade
punktitabeli alusel, arvesse lähevad viie etapi võistluse tulemused. Saadud punktid liidetakse ja
võistlejad järjestatakse summeeritud punktide alusel
VETERANID JA NOORED – igal alal näidatud tulemus arvestatakse ümber WMA koefitsientide tabeli
alusel (võistleja vanus võistluspäeval) ja nende eest saab võistleja punkte IAAFI üksikalade punktitabeli
alusel. Arvesse lähevad viie etapi võistluse tulemused veteranidel ja nelja etapi tulemused noortel.
Saadud punktid liidetakse ja võistlejad järjestatakse summeeritud punktide alusel.
7. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub peale viimase kaheksanda etapi lõppu. Autasustatakse kiirjooksu ja keskmaa
gruppide kolme paremat võistlejat igas vanuseklassis (osalenud vähemalt viiel, noortel neljal etapil)
autasustatakse meene ja võistlussärgiga.
8. REGISTREERIMINE
aadressil või kohapeal 1 tund enne võistluste algust
9. OSAVÕTUMAKS
Igal etapil Tartu Kevek, Tartu SVK ja Tartu Kalevi liikmetele ning noortele 2 eurot, teistele osavõtjatele
5 eurot, tasumine kohapeal sularahas.
10. KORRALDAMINE JA INFO
Võistluste läbiviijaks on Tartu Kevek koostöös Tartu Kaleviga, peakohtunik Jaan Tiitsaar ja
peakorraldaja Andrus Mutli (tel. 50 51056).
Võistluste tulemused avaldatakse – www.tartusvk.eu , www.kjveteranid.ee, tartukalev.ee ja