16.okt. 2020.a. lahkus meie hulgast 98.eluaastal Tartu SVK auliige ja kauaaegne Lagedi spordibaasi haldusjuht Ilmar Mathiesen (sünd 08.nov.1922.a.) Mälestame ja avaldame kaastunnet lahkunu omastele. 

Tartu SVK juhatuse nimel 

Heikki Ots

juhatuse esimees