Juhatus

Juhatuse esimees:
Heikki Ots

Juhatuse auliige:
Kahro Lukk

Juhatuse liikmed:
Aavo Palk
Varje Matisen
Anti Alasi
Irina Vilipson